Läkarkliniken i Stockholm

7 maj 1995 startade Anita D’Orazio tillsammans med två läkare från Läkare i Världen en hemlig läkarklinik för gömda och papperslösa flyktingar. Verksamheten hölls inledningsvis i Lidingö Bokcafés lokaler, där läkare arbetade idéellt (icke-avlönat) med de små medel och den begränsade utrustning som fanns att tillgå.

Kliniken var den första i sitt slag i Stockholm och kom att få flera efterföljare runt om i landet. Strax efter att läkarkliniken på Lidingö inlett sin verksamhet tog Anita kontakt med barnläkaren Henry Ascher i Göteborg för att få igång en liknande mottagning i Västsverige. 1998 öppnade så Rosengrenska stiftelsen en klinik i Göteborg.

Läkarkliniken hjälper människor från i genomsnitt ca 60 olika länder varje år, personer med olika typer av behov. För att ge ett bra och personligt helhetsstöd har Anita sedan verksamhetens början involverat såväl läkare som psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, jurister, tolkar och socialarbetare i arbetet.

Läs mer på Läkare i Världens hemsida.