Människorättsorganisationer

Sedan 1970-talet har Anita D’Orazio startat upp flera långlivade organisationer som genom åren hjälpt tusentals asylsökande och gömda flyktingar i Sverige. Än idag är hon aktiv i flera av dessa organisationer, som styrelsemedlem och volontär.

Vill du bidra till en organisation? Läs mer här.

1973 bildades Chilekommittén i Lidingö, en solidaritetsrörelse för latinamerikanska flyktingar.

1986
 startade Anita och enskilda asylsökande flyktingar från olika länder (Uganda, Iran, Chile m.fl.) Asylkommittén i Stockholm, en paraplyorganisation för asylrätten. Organisationen har senare ombildats till att ge ekonomiskt stöd till människor som fått avslag på asyl samt papperslösa flyktingar som kommer till Läkare i Världens klinik för rådgivning i juridiska asylfrågor. Då det inte är möjligt att hjälpa alla prioriteras barn och barnfamiljer där klinikens MR-grupp (psykiatriker, psykologer och socionomer) och jurister är djupt involverade i ärendena och ser en möjlighet till framgång.

1986 startade Anita också Fristadsrörelsen, en frivilligorganisation som hjälpte till att samla pengar till hyresbidrag åt gömda flyktingar. Organisationen finns fortfarande kvar och ger hyresstöd till ensamstående kvinnor med barn som kommer till Läkarkliniken.

1988 var Anita en av initiativtagarna i bildandet av organisationen FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, skapad för att ge möjlighet till samråd och erfarenhetsutbyte för de som arbetar för att stärka asylrätten. 

1995 instiftades Fristadsfonden av Vänsterpartiet, där Anita har varit handläggare och sekreterare sedan dess. Genom generösa bidrag från medlemmar och sympatisörer i Vänsterpartiet bidrar fonden ekonomiskt till sakkunnig juridisk hjälp för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan trots starka skäl. Fristadsfondens medel kan efter noggrann bedömning i individuella fall också bekosta en överklagan till Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna eller en anmälan till Tortyrkommittén i Geneve (CAT).

7 maj 1995
 öppnade Anita tillsammans med två läkare från Läkare i Världen en hemlig läkarklinik i Stockholm. Läkarkliniken tog då emot utvisningshotade flyktingar med HIV och TBC som inte fick vård inom landstinget. Kliniken drivs fortfarande en kväll i veckan och erbjuder idag såväl juridisk som psykosocial rådgivning. Läs mer om läkarkliniken här.

2009 var Anita med och startade nätverket Etikkommissionen i Sverige, som blev en officiellt registrerad organisation 2011. Etikkommissionen i Sverige skapades för att verka som en vittnesorganisation till försvar för asylrätten. Organisationen samarbetar också med forskare inom asylfrågor. Exempelvis bedrivs forskning tillsammans med Dr. Karin Johansson Blight, vars publikationer går att hitta på Independent Academia.