Så kan du bidra

Många av de organisationer som Anita D’Orazio har varit med att grunda är verksamma än idag. Här finns kontaktuppgifter till organisationerna och information för dig som vill engagera dig som volontär eller ge ett ekonomiskt bidrag till deras arbete.

Asylkommittén i Stockholm
Asylkommittén i Stockholm ger ekonomiska bidrag till familjer som kommer till Läkare i Världens klinik för att få rådgivning i juridiska asylfrågor. Pengarna går till bland annat mat, hjälp med hyra och SL-kort.

Du kan hjälpa till genom att sätta in ett bidrag på Asylkommitténs plusgiro: 52 81 43-1.

Etikkommissionen i Sverige
Etikkommissionen i Sverige är en vittnesorganisation till försvar för asylrätten, som även samarbetar med forskare i asylfrågor. Organisationen söker alltid aktiva kontaktpersoner till asylsökande som fått avslag i asylprocessen, medborgarvittnen till asylsökande som fått avslag och deras rättsliga situation, samt nya medlemmar.

Kontakta info@etikkommissionen.se om du vill veta mer om hur du kan hjälpa till. Du kan också sätta in ett bidrag på plusgiro 61 72 58 -9. Ange gärna ”gåva” och namn eller organisation i meddelandefältet.

FARR
Personer och organisationer som engagerar sig i eller arbetar med asylfrågor, eller stödjer papperslösa, är välkomna att bli medlemmar i FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd. Asylsökande och papperslösa är också välkomna som medlemmar.

Läs mer om hur du eller din organisation blir medlem, eller teckna en prenumeration på FARRs tidning, på FARRs hemsida.

Fristadsfonden
Fristadsfonden bidrar ekonomiskt till sakkunnig juridisk hjälp för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan trots starka skäl.

Du kan bidra genom att sätta över pengar till fondens plusgirokonto 26 31 25-7

Läkare i Världen
Läkare i Världen Sverige hjälper utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Tack vare donationer kan personer som saknar tillgång till subventionerad vård få hjälp och mediciner på Läkare i Världens klinik i Stockholm samt på mottagningar i andra delar av landet. Läkare i Världens verksamhet bygger helt på voluntära, icke-avlönade, insatser. 

Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer kan anmäla sig som volontärer till verksamheten. Det går också bra att ge ett ekonomiskt bidrag. Läs om hur du går tillväga på Läkare i Världens hemsida.